Programe și strategii

Proiecte

TRANSPORTURI
  1. Modernizare drumuri locale II, comuna Livezile, județul Mehedinți .
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ
  1. Optimizarea consumului de apa in localitatea Livezile și creșterea capacității apei extrase pentru sistemul de alimentare cu apă Izvoralu de Jos al comunei Livezile, județul Mehedinți.
  2. Înființare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și parcaje aferente în comuna Livezile, județul Mehedinți.
  3. Actualizare PUG.
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
  1. Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămine culturale in comuna Livezile, județul Mehedinți

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  1. Renovare clădire Primăria Livezile, județul Mehedinți
  2. Renovare si modernizare clădire primărie, în vederea creșterii eficientei energetice, comuna Livezile, județul Mehedinți
  3. Reabilitare și modernizare primărie in comuna Livezile, județul Mehedinți, în vederea creșterii eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei
  4. Reabilitare termică și reparații acoperiș bloc 12 apartamente și respectiv, bloc 4 apartamente, comuna Livezile, județul Mehedinți