PREZENTARE

DATE GENERALE

Comuna Livezile se află în partea central-vestică a județului Mehedinți. Este așezată în valea superioară a râului Blahnița. Prin partea de sud a comunei trece Brazda lui Novac și se îndreaptă spre satul Poroinița.
Vecinii comunei Livezile sunt: comuna Hinova la vest, comuna Prunișor la nord și nord-vest, comuna Tâmna la nord-est și est, comuna Poroina Mare la sud și sud-est și comuna Rogova la sud și sud-vest.
Comuna Livezile este compusă din cinci sate: Livezile (centru),Izvorălu de Jos, Petriș, Izvoru Aneștilor și Stefan Odobleja.
Orizontul local al comunei Livezile cuprinde o suprafață de  6719 ha din care  6062 ha sunt terenuri agricole,375 ha fond forestier iar 281 ha au altă destinație (intravilan, drumuri, ape).
Populația comunei Livezile este de 1500 locuitori. Ocupația locuitorilor este agricultura, se remarcă în special cultura cerealelor, legumelor și creșterea animalelor.

ISTORIA LOCALITĂȚII

Satul Broscari apare în anul 1639 când se întărește aici stăpânirea vel armașului Dragomir. La 1720-1722 Schwanz, îl arată ca sat locuit. E amintit apoi de Fotino în 1819.
În anii 1841-1842, Barbu Știrbei, în calitate de Mare vornic al Țării, sub domnia lui Gheorghe Bibescu, a vizitat această localitate (Domnia sa era și proprietar al moșiei de aici). Existau atunci trei sătulețe răzlețe – Broscari, Teascu și Șipotu. Satul Broscari era numit probabil după concertul desfășurat în fiecare seară de corul broaștelor din bălți, satul Teașcu numit după ocupația locuitorilor care consta în albinărit și tescuitul cerii iar satul Șipotu după șipotul și murmurul izvoarelor și pârâiașelor ce curgeau pe valea Blahniței.
Din partea domnitorului a venit acțiunea de unificare a sătulețelor. Astfel, satele Broscari, Teasc, Șipotu s-au unificat formând comuna Broscari.
Odată cu  comuna Broscari  în anii 1841-1842, s-a înființat și prima școală. Știutori de carte nu fuseseră în niciunul dintre cele trei sate . Primul învățător în comuna noastră a fost Bușe Garaiacu.
În 1857, comuna Broscari poseda o școală primară.
În 1890, școala era într-o cameră mică, în aceeași casă cu Primăria; nu încăpeau mai mulți de 30-40 de elevi, deși în comună existau 250-300 de copii.
În anii 1893-1895, școala se găsea în toată casa care, până atunci, servea și Primăriei. Deoarece acest spațiu era insuficient, între anii 1895-1905, s-a construit un nou local de școală, model “Casa Școalelor”.
În anul 1948 a fost înființată Școala elementară de 7 ani; era pe atunci singura comună din împrejurimi în care luase ființă o astfel de școală. Copiii din satele învecinate veneau să urmeze clasele V-VII la Școala Broscari.
La 20 septembrie 1964 s-a schimbat numele comunei noastre, din comuna Broscari  a devenit comuna Livezile.
În anul 1969 s-a dat în folosință noul local de școală, prin grija deosebită și remarcabilă a domnului primar Rafael Ciorăscu (și el cadru didactic ca profesie).